Lid worden

Wat doet Vereniging 'De Metworst' zoal?
Naast ‘het handhaven van het recht onzer vaderen’ door het organiseren van de Metworstrennen op Metworstmaandag doet de Vereniging nog veel meer. Als lid wordt je uitgenodigd voor de ledenvergaderingen, 'verkenskopeten, 'worst eten', halfvastenrennen en kun je ons meehelpen om deze mooie traditie in stand te houden en uit te dragen! Vereniging 'De Metworst' besteedt de laatste jaren ook extra veel aandacht aan de jeugd door het bezoeken van de lagere scholen, het organiseren van de Knollenmiddag, de Opstapdagen en de ondersteuning en actieve begeleiding van aanstaande ruiters!

Wil je lid worden?
De kosten zijn €50,- per jaar (leden tot 18 jaar betalen €25,-). Stuur een e-mail met je naam, geboortedatum en adresgegevens naar secretariaat@metworst.nl. Je krijgt dan een lidmaatschapsbevestiging. Het lidmaatschap zal dan, na jouw goedkeuring, per incasso geïnd worden.

Wil je Metworstruiter worden?
Dat kan! Je moet wel aan de volgende eisen voldoen:

  • Korte uitleg eisen + minimum leeftijd
    Indien je in kerkdorp Boxmeer geboren en getogen bent, nog steeds in Boxmeer woont (voor studie wordt een uitzondering gemaakt!) en niet getrouwd (geweest), mag je meedoen met de Metworstrennen. Je moet daarnaast ook in het bezit zijn van een ruitercertificaat. Je mag deelnemen aan de Metworstrennen vanaf het jaar dat je 13 jaar oud wordt.
  • Ruitercertificaat
    Ieder jaar wordt er één keer per jaar (in het laatste kwartaal) een ruiterproef georganiseerd. Tijdens deze proef wordt jouw niveau van paardrijden ingeschat door ervaren instructeurs. Voor deelname aan de Knollenrit is geen ruitercertificaat vereist, maar je moet wel in de praktijk aantonen dat je voldoende capaciteit hebt om op knol te rijden. En je moet uiteraard aan alle andere eisen van een Boxmeerse jonggezel voldoen.

Aanvraag Ruiterboekje
Indien je meer wilt weten over deelname aan de Metworstrennen, stuur dan een e-mail met je adresgegevens naar secretariaat@metworst.nl. Je ontvangt dan een informatieboekje voor de beginnende ruiter.

 

De traditie van de Metworstrennen in Boxmeer is sinds maart 2015 in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland opgenomen.