Informatie voor ruiters & leden

Ruiters voor de Koningstitel dienen bij hun aanmelding de volgende documenten bij zich te hebben: 

  • Machtigingsformulier bloedafname
  • Ouderverklaring indien geen 18 jaar
  • Origineel Metworstuittreksel (= uittreksel uit de BRP t.b.v. "De Metworst")
  • Kopie paardenpaspoort plus naam en chipnummer (transpondernummer) van het paard waarop je deelneemt
  • Getekend huishoudelijk reglement

Ruiters voor de Knollenrit dienen bij hun aanmelding de volgende documenten bij zich te hebben:

  • Ouderverklaring indien geen 18 jaar
  • Origineel Metworstuittreksel (= uittreksel uit de BRP t.b.v. "De Metworst")
  • Getekend huishoudelijk reglement