Informatie voor ruiters & leden

Ruiters dienen bij hun aanmelding de volgende documenten bij zich te hebben. 

  • Het machtigingsformulier bloedafname
  • Informatie tbv de publiciteitscommissie en omroepers + € 20,- (dit is inclusief de Metworst-dvd)
  • Ouderverklaring indien geen 18 jaar
  • Origineel Metworstuittreksel
  • Kopie van het paardenpaspoort en de naam en het chipnummer (transpondernummer) van het paard waarop je deelneemt